Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Willemijnzoet.com

 

Dit is de website van Willemijn Zoet. Geregistreerd onder KVK 68502850hierna te noemen Willemijn.

 

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle informatie op deze website, losse lessen, workshops en cursussen bij Willemijn Zoet, zowel offline als online. Door het bezoeken van deze website, betaling en deelname aan een losse les, workshop of cursus verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan lezen. Bij ieder contact formulier wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van de algemene voorwaarde alsmede de privacyverklaring. Bij het eerste bezoek aan deze website wordt de bezoeker op de hoogte gebracht van de geldende privacyverklaring en algemene voorwaarden. Op verzoek zal Willemijn de Algemene Voorwaarden en privacyverklaring kosteloos toezenden per mail.

 

Deelname en betaling – Losse les, workshop & cursus 

Willemijn biedt deelnemers de mogelijkheid lessen te volgen op basis van een losse les, of een strippenkaart voor 5 of 10 keer. Deelname komt tot stand op het moment dat Willemijn het volledige bedrag van de deelnemer heeft ontvangen op het desbetreffende rekeningnummer. Wanneer de deelnemer kiest voor een strippenkaart dienen de lessen binnen 3 maanden gebruikt te worden. Er vindt geen restitutie plaats indien er lessen over zijn van de strippenkaarten. In gezamenlijkheid zal er een passende oplossing gezocht worden.
Voor de buitenlessen behoudt Willemijn zich het recht de geplande lessen, als gevolg van overmacht door slecht weer, online te laten plaats vinden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het installeren van het desbetreffende platform.

 

Willemijn biedt deelnemers de mogelijkheid deel te nemen aan workshops en cursussen. Een workshop is een eenmalige les. Een cursus is een reeks lessen. Deelname komt tot stand op het moment dat Willemijn het volledige bedrag van de deelnemer heeft ontvangen op het desbetreffende rekeningnummer.

 

De geldende prijzen voor lessen, workshops en cursussen staan altijd op de website. Willemijn behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, cursussen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd bij deelnemers en/of door vermelding op de website.

 

Reserveren en annuleren – Losse les, workshop & cursus

Reservering voor een losse les, workshop of cursus gaat middels het desbetreffende aanmeldingsformulier op de website.

 

Bij deelname aan een losse les (en/of middels een 5 of 10 strippenkaart) kan een gereserveerde les telefonisch of per e-mail tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden. Annuleringen die korter dan 24 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening gebracht worden.

 

Bij deelname aan een workshop of cursus kan de deelnemer zijn of haar inschrijving tot één maand voor de geplande datum kosteloos per telefoon of e-mail annuleren. Tot zeven dagen voor de geplande workshop of cursus kan de deelnemer zijn of haar inschrijving annuleren, in welk geval het deelname geld wordt terugbetaald onder inhouding van €20,- administratie geld. Indien de deelnemer zijn of haar inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop of cursus annuleert vindt er geen restitutie plaats.

 

Het workshop en cursus aanbod staat altijd op de website. Willemijn behoudt zich het recht voor het aanbod op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per e-mail. Willemijn behoudt zich het recht voor annulering van een geplande workshop of cursus als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde deelnamegeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

 

Willemijn behoudt zich het recht voor annulering van een geplande les als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde lesgeld blijven staan voor een, door de deelnemer uitgekozen, volgende les. Indien gewenst kan het bedrag voor een losse les gerestitueerd worden aan de deelnemer.

 

Voor de buitenlessen behoudt Willemijn zich het recht de geplande lessen, als gevolg van overmacht door slecht weer, online te laten plaats vinden. Annulering op basis van slecht weer is dus niet mogelijk en zal al dan ook geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het installeren van het desbetreffende platform.

 

Aansprakelijkheid

Willemijn kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de deelnemer en/of gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en uitvoeren van video’s, blogs, geluidsopnamen, deelname aan offline cursussen, lessen workshops. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

 

Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop en/ of cursus. Door deelname aan een les, workshop of cursus bij Willemijn aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Willemijn adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen: Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan docent Willemijn Zoet vóór aanvang van de les, workshop of cursus. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Willemijn geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en / of volledigheid van de informatie op de website geven en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op de website gepubliceerde gegevens. Deelnemers en/of gebruikers vrijwaren Willemijn voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van de website.

 

Willemijn is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en / of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, deelname aan diensten of het zich baseren op de website en / of de inhoud daarvan, uit te sluiten.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Deelnemer en/of gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Willemijn.

 

Deze website bevat links naar websites van derden. Willemijn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Daarbij kan Willemijn nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed, bijvoorbeeld door het gebruik van externe platformen voor de online lessen.

 

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie, afbeeldingen en andere materialen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of elk ander gebruik, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Willemijn. Daarbij is het niet toegestaan om de online live lessen op een of andere manier voor derden toegankelijk te maken.

 

Willemijn behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de deelnemer.

 

Klachten

Indien gebruiker een klacht heeft over deze website dient gebruiker deze per e-mail aan Willemijn door te geven, middels het e-mailadres info@willemijnzoet.com. Hierbij dient gebruiker te allen tijde zijn volledige naam en adres gegevens te verstrekken en een duidelijke omschrijving van de klacht en reden van de klacht te geven.

Klachten worden binnen 14 werkdagen in behandeling genomen en gebruiker zal hierover worden geïnformeerd.

 

Google Analytics

Willemijn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Willemijn bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Willemijn te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Willemijn heeft hier geen invloed op.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.